Wykonanie  testu szczelności przewodów kominowych:

Celem wykonywania testu zadymiania komina  jest ustalenie, czy dany komin jest szczelny , czy jego stan techniczny zapewnia bezpieczne usuwanie gazów spalinowych z urządzenia grzewczego  w górę na zewnątrz przez komin oraz zabezpiecza przed  przedostaniem  się spalin, dymu i czadu do innych obszarów, które otaczają system kominowy

Test dymem wskaże pęknięcia lub nieszczelności kominowe , który w porę niezauważone mogłoby być przyczyną wycieku szkodliwych gazów i tlenku węgla (CO) do twojego domu lub któregokolwiek z sąsiadów.

Testowanie dymem odbywa się zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami prawa budowlanego i polskich norm.

Przed przeprowadzeniem sprawdzenia szczelności kanał kominowy należy starannie wyczyścić z sadzy i zalegających zanieczyszczeń, które mogłyby zablokować istniejące pęknięcia przewodu kominowego.

Po wykonaniu takich testów oraz stwierdzenia nieszczelności w kominie prawdopodobnie zalecone zostanie uszczelnienie przewodów kominowych.