Video inspekcja za pomocą kamery z możliwością nagrania obrazu

Firma nasza oferuje Państwu przeprowadzanie inspekcji przewodów kominowych

kamera inspekcyjna

Kamera kominowa

Kamera inspekcyjna TV kolor-służy do inspekcji (obserwacji) przewodów kominowych od wewnątrz .
Zasięg kamery do 20 mb
Wykonując ekspertyzę kominów za pomocą kamery inspekcyjnej, klient może otrzymać nagranie video na płycie CD i obejrzeć na komputerze lub odtwarzaczu DVD .
Wykonywanie ekspertyzy przewodów kominów pozwala ocenić bezpośrednio stan techniczny kanałów pod względem ich szczelności lub drożności, daje także  możliwość oceny przewodu kominowego pod względem wykrycia przeszkód, zawężeń, zalegającego gruzu czy też wystających prętów lub szyn przed montażem wkładów kominowych  .

Przeprowadzenie inspekcji często pozwala jednoznacznie identyfikować stan techniczny instalacji lub innych elementów budowlanych, co przekłada się na możliwie szybkie i trafne decyzje i w efekcie daje wymierne oszczędności.

Firma nasza realizuje także kompleksowo usługi związane z wideo inspekcją polegające między innymi na usuwaniu zatorów w kanalizacjach, przewodach kominowych, oraz przewodach wentylacji mechanicznej, których lokalizacja lub usunięcie wcześniej nie było możliwe.