Montaż elastycznych wielowarstwowych wkładów kominowych typu Alufol

Gwarantowany szybki montaż, skuteczność działania, niskie ceny

 

Wkład kominowy typu Alufol   przeznaczony jest do ochrony wnętrza przewodu kominowego przed agresywnym działaniem odprowadzanych spalin gazu ziemnego o temperaturze do 150 st. C. Doskonale nadaje się również do uszczelniania przewodów wentylacyjnych. Wkład Alufol ma zastosowanie we wszystkich budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych niezależnie od kształtu przewodu spalinowego czy wentylacyjnego. Wkład dokładnie kopiuje kształt przewodu kominowego, dlatego zastosowanie metody Alufol pozwala zachować dotychczasowy przekrój kanału spalinowego lub wentylacyjnego. Dużym atutem wkładów Alufol jest możliwość ich stosowania w przewodach kominowych z miejscowymi krzywiznami oraz przewężeniami, unikając w ten sposób uciążliwych dla mieszkańców robót budowlanych prowadzonych wewnątrz budynków, jak rozkucia, przebicia czy przemurowania.

Wkłady produkowane są w następujących rozmiarach:

– obwód przewodu kominowego do 60 cm (np. przekrój 140 x 140, f 150)
– obwód przewodu kominowego do 90 cm (np. przekrój 140 x 270)
– obwód przewodu kominowego do 120 cm (np. przekrój 270 x 270)
– obwód przewodu kominowego do 150 cm
– obwód przewodu kominowego do 180 cm.

Maksymalna długość wkładu Alufol wynosi 40 mb.
Wkład jest kwasoodporny, gazoszczelny, wodoszczelny, chemicznie obojętny, nienasiąkliwy, odpowiednio odporny na tarcie z wyjątkiem stalowych strun i szczotek. Gładka powierzchnia wkładu znacząco zwiększa ciąg kominowy. Okres trwałości wkładu Alufol został określony na podstawie badań i doświadczeń na co najmniej 20 lat. Montaż wkładu trwa około 1 godziny i eliminuje wszelkie uciążliwe roboty budowlane związane z przebudową i remontem kominów systemem tradycyjnym. Wkład Alufol instaluje się przez otwór wylotowy w czapie kominowej do otworu wyczystnego, a w kanale kominowym zostaje rozłożony za pomocą sprężonego powietrza.

Struktura materiałowa wkładów kominowych Alufol jest następująca:

– folia polietylenowa PE ALUFIN 240
– tkanina z włókna szklanego STR-020-100
– folia aluminiowa kwasoodporna o grubości 0.12 mm pokryta topliwą folią polipropylenową
– rozpierająca folia polietylenowa (rękaw technologiczny)

Wkłady przeznaczone do zabezpieczania przewodów wentylacyjnych nie mają w swej strukturze warstwy tkaniny z włókna szklanego. Montaż wkładu Alufol powinien być poprzedzony oceną stanu technicznego przewodu kominowego bądź wentylacyjnego. Przewód musi być drożny na całej długości. Wkład Alufol o odpowiednim wymiarze i długości należy wciągnąć za pomocą linki przez otwór wyczystny lub wlotowy, a następnie umieścić wkładkę na właściwym miejscu. Rozparcie wkładki po wewnętrznych ściankach przewodu kominowego wykonuje się przez kilkukrotne wtłoczenie sprężonego powietrza do wnętrza wkładki (rękawa rozpierającego) z zamkniętym wlotem i wylotem, aż do dokładnego rozparcia wkładki na ściankach przewodu kominowego. Ciśnienie wtłaczanego powietrza powinno wynosić 0,2 MPa. Następnie należy wyciągnąć rękaw technologiczny, wykonać otwór wlotu spalin i osadzić rozetę, łącząc ją z wkładem Alufol za pomocą silikonu wysokotemperaturowego. Na czapce kominowej należy wyłożyć końcówkę wkładu Alufol, zamocować płytę dachową oraz wywiewkę. W otworze wyciorowym należy koniec wkładu Alufol włożyć w osadzony uprzednio element wyczystny z odskraplaczem i drzwiczkami.

Wkład Alufol posiada Aprobatę Techniczną  stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Ponadto zgodnie z Oceną Higieniczną wydaną przez PZH w Warszawie wkład Alufol uzyskał pozytywną ocenę pod względem zdrowotnym.