Kontrola

Kontrola szczelności instalacji gazowej

Przy przeprowadzaniu kontroli przewodów kominowych, istnieje możliwość sprawdzenia szczelności instalacji gazowej.  Posiadamy stosowne uprawnienia.

Używamy tylko kalibrowanych urządzeń pomiarowych.

kontrola szczelnośi instalacji gazowej

Kontrola szczelności instalacji

Regularna kontrola instalacji gazowej daje nam pewność, że instalacja w danym obiekcie jest szczelna.

kontrola instalacji gazowej

szczelna instalacja gazowa

Jak często należy kontrolować instalację gazową?

Istotna w kontroli instalacji gazowej jest jej regularność – powinniśmy dbać o to, aby kontrole odbywały się raz do roku. Nieważne o jakiej porze roku, możemy ją wybrać dowolnie, chociaż oczywiście najlepiej skontrolować instalację przed okresem grzewczym – jesienno-zimowym. Wówczas jej szczelność jest najważniejsza, a instalacja, która nie działa prawidłowo stanowi element ryzyka ze względu między innymi na możliwość wybuchu gazu. Konieczność regularnej kontroli wymusza na nas prawo budowlane, które zastrzega aby przynajmniej raz do roku sprawdzać stan instalacji gazowej i przewodów kominowych. Kontrolo polega na wykonaniu:

* przeglądu dostępu do zaworów i kurków,

* sprawdzenia przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836 §5 ust. 2 pkt. 8),

* sprawdzenia stężenia gazu w piwnicach,

* kontroli szczelności połączeń gwintowanych i kurków,

* stężenia gazu na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze,

* sprawdzenia stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń i stanu gazomierza,

* sprawdzenia stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania,

* sprawdzenia stanu elastycznych połączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,

* sprawdzenie stanu przewodów spalinowych (w tym miejscu pragnę przypomnieć, że zgodnie z Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 §156 przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe są wyposażeniem instalacji gazowej),

* pomalowania przewodów instalacji gazowej w piwnicach na kolor żółty – ten przepis jest już nieaktualny, gdyż nie ma w chwili obecnej konieczności malowania instalacji gazowej na kolor żółty, ale istnieje konieczność zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 §165 ust. 3) i stan tego zabezpieczenia powinien być kontrolowany.

Regularne kontrolowanie instalacji gazowej – kto za to odpowiada?

Za regularne kontrolowanie opisywanych instalacji odpowiada właściciel albo zarządca danego obiektu i to właśnie on ponosi wszystkie koszty związane z kontrolą, chyba że spółdzielnia ustaliła inaczej. Bez względu na to, jak rozliczane są wydatki związane z zatrudnieniem fachowca, który sprawdzi stan instalacji, takie zlecenie powinno być wydane fachowcom odpowiednio wcześniej. Jeśli chodzi o kontrolę instalacji gazowej, oferujemy wykonanie takiej kontroli przez osobę posiadającą uprawnienia zobowiązujące do dozoru nad eksploatacją urządzeń na gaz, instalacji i całych sieci przesyłowych.

Protokół kontroli instalacji gazowej

Po dokonaniu kontroli przez odpowiednią do tego osobę wystawiamy protokół potwierdzający, że kontrola danej instalacji została przeprowadzona. W protokole znajduje się  data kontroli i informacje o ewentualnych potrzebnych naprawach. Jest także podpisany przez osobę wykonującą kontrolę i właściciela lokalu lub budynku, w którym została przeprowadzona kontrola. Przy kolejnym testowaniu instalacji zwykle weryfikuje się, czy naprawiono wcześniejsze wady instalacji.