Pożar komina

Pożary kominów to plaga

Sezon grzewczy nabiera rozpędu. Jak co roku podczas sezonu grzewczego strażacy mają pełne ręce pracy podczas zdarzeń związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych. Często przez niesprawny przewód kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz podtrucia tlenkiem węgla potocznie czadem.

Czad zatrucie

Reaguj w porę! Objawy zatrucia tlenkiem węgla

W Polsce ponad sto osób rocznie umiera, a tysiąc ulega podtruciu tlenkiem węgla z powodu jego niekontrolowanej emisji. „Cichy zabójca” zabiera życie całym rodzinom. W zapobieganiu takim tragediom najważniejszą rolę odgrywa prawidłowy stan techniczny urządzeń grzewczych, lecz równie ważna jest umiejętność wykrycia zagrożenia, nim będzie za późno.

Piec węglowy

Spalanie węgla i drewna od kuchni

Węgiel i drewno można spa­lić tak samo czy­sto jak gaz ziemny, choć nie jest to rów­nie pro­ste. Wyja­śnimy tu pod­sta­wowe prawa rzą­dzące spa­la­niem węgla i drewna. Bez tej wie­dzy nadal można sypać opał do pieca, lecz dzięki niej zro­zu­miesz czym różni się eko­no­miczne ogrze­wa­nie od pro­wa­dze­nia publicz­nej wędzarni. Dowiesz się cho­ciażby czym jest dym, kto za niego płaci i jak go spa­lić, co tak naprawdę różni górne spa­la­nie od dol­nego oraz czy brak dymu z komina oznacza sukces.

Piec rakietowy – krótka historia trzech generacji

Moje zainteresowanie piecami rakietowymi zaczęło się 2009 roku. Z uwagą zacząłem wówczas oglądać i czytać w internecie o różnych odmianach i wariantach zastosowań pieców rakietowych (rocket stoves). W 2012 roku, po gruntownym zgłębieniu tematu i przestudiowaniu książki Ianto Evansa i Leslie Jackson pt: “Rocket Mass Heaters”. wybudowałem w Barkowie na Mazurach Garbatych swój pierwszy niskobudżetowy akumulacyjny piec rakietowy.