Podczas wizyty kominiarza, którego głównym celem jest oczyszczenie komina z sadzy, udrożnienie zatkanych przewodów kominowych sadzą lub usunięcie łatwopalnego kreozotu,. Kominiarz pełni jeszcze jedną ważną funkcję. Może dokonać kontroli i oceny technicznej komina pod kątem uszkodzeń lub wad, które mogą stanowić zagrożenie. Podczas rzetelnej i fachowej kontroli kominiarskiej Mistrz Kominiarski może wykryć niewidoczne dla laików ważne nieprawidłowości.

Brakująca lub uszkodzona nasada kominowa

Nasada kominowa odgrywa istotną rolę w zabezpieczeniu przewodów kominowych przed opadami atmosferycznymi, nagłymi zaburzeniami ciągu lub gniazdującymi ptakami. Niektóre przewody kominowe nie są zabezpieczone nasadami, a na innych nasady mogły zostać zniszczone przez wiatr, uszkodzone przez gałęzie lub mróz, zardzewiałe, niekompletne lub nieprawidłowe. Mistrz kominiarski jest w stanie w czasie rutynowej kontroli wskazać które przewody kominowe należy zabezpieczyć lub które nasady kominowe należy wymienić lub zmodernizować.

Pęknięta głowica lub pokruszona czapa kominowa

Podobnie jak nasady kominowe, cały komin znajdujący się ponad twoim dachem jest także poddawany wpływowi silnych podmuchów wiatru lub opadów. Ponadto wiele kominów ponad dachem jest nieprawidłowo skonstruowanych, pobudowanych z niewłaściwych materiałów, niedbale wykonanych lub nieprawidłowo zabezpieczonych przed zniszczeniem. Z w/w powodów popękane lub kruszące się kominy są częstym problemem pojawiającym się podczas kontroli kominów. Wady konstrukcyjne mogą przyczynić się do pojawiania się wykwitów na ścianach kominowych, zaburzeń ciągów w przewodach kominowych, zalania pionów kominowych opadami atmosferycznymi, rozsadzania i kruszenia się cegieł lub zaprawy w czasie mrozów. Mistrz kominiarski w czasie kontroli jest w stanie wskazać widoczne usterki, przewidzieć konsekwencje zauważonych nieprawidłowości oraz zalecić sposób naprawy lub prawidłowego zabezpieczenia kominów

Popękane lub odparzone tynki

Ze względu na zmieniające się w ciągu roku warunki atmosferyczne zewnętrzna powierzchnia kominów ponad dachem jest podatna na uszkodzenia i odpryski. Oznacza to, że woda dostając się do porowatych materiałów murarskich może powodować ich degradację. Uszkodzenie tynków bądź cegieł może objawiać się odpryskami, pękaniem i kruszeniem się cegieł i zaprawy murarskiej, a w dalszym etapie naruszeniem struktury i zawaleniem. Mistrz kominiarski jest w stanie zauważyć tego typu objawy, zapobiec uszkodzeniom twojego komina zawczasu ostrzegając właściciela lub zarządcę.

Uszkodzona obróbka komina

Opierzenie komina uszczelnia miejsca gdzie styka się on z dachem. Z powodu nieprawidłowej konstrukcji, czynników atmosferycznych, zużycia materiałów, uszkodzeń mechanicznych nieprawidłowo zabezpieczone przejście komina przez dach może przyczynić się do zalania ściany kominowej poniżej dachu opadami atmosferycznymi, zniszczeniem ścian lub sufitów. Mistrz kominiarski w trakcie oględzin stanu technicznego obróbki kominów jest w stanie wskazać nieprawidłowości i zagrożenia z tego wynikające oraz odpowiednio wcześnie poinformować właściciela lub zarządcę.

Uszkodzenia przewodów i kominów po pożarze sadzy

Podczas eksploatacji przewodów dymowych w trakcie normalnego użytkowania większość małych pożarów sadzy pozostaje niezauważona. Sadza w trakcie palenia jak i po wygaszeniu paleniska tli się w niewyczyszczonym przewodzie kominowym. Zdąża się jednak dosyć często, że dochodzi do dużego pożaru sadzy. W trakcie pożaru sadzy twój komin ulec może pęknięciu lub zniszczeniu, co stwarza zagrożenie pożaru całego budynku. Po każdym pożarze sadzy, jeśli nie dojdzie do spalenia budynku to Mistrz kominiarski powinien zostać wezwany do sprawdzenia stanu technicznego komina. Jest on w stanie ocenić, czy twój komin nadaje się do dalszej eksploatacji i bezpiecznego użytkowania.

Pamiętaj! Okresowa, cykliczna kontrola kominiarska jest kluczem do wykrycia wszelkich nieprawidłowości i uszkodzeń komina zanim stanie się on zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników. Wiele typowych problemów kominowych można w porę i łatwo rozwiązać zanim staną się one poważnym zagrożeniem.

Aby chronić swoje kominy i móc z nich bezpiecznie korzystać zadzwoń do naszej Firmy ESKOM już dziś, aby zaplanować czyszczenie lub profesjonalną kontrolę kominiarską

Polub i udostępnij: